Home

Altklube regelt uw financien ledenadministratie contributie vergaderingen activiteiten toernooien onderhoudsplanning sleutelbeheer rode_draad trainingen wedstrijdondersteuning

Penningmeester 2.0

Als penningmeester heb je volledige controle over alle financiële zaken die binnen de vereniging plaatsvinden. Gewoon vanuit je financiële dashboard. Declaraties (met scan van bonnetjes), voorschotten, bankafschriften inlezen, begrotingen opstellen. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van wat deze module allemaal ondersteund.

Lees verder voor meer details.

Commissies

Helaas ontkom je niet aan administratie. Terwijl je als commissielid eigenlijk alleen maar bezig wilt zijn met het uitvoeren van je taken. Bijvoorbeeld het onderhoud van het veld. Of het organiseren van een activiteit. Hoe makkelijk zou het niet zijn als je een programma had dat je ondersteunt in wat je moet doen in plaats van je alleen maar zaken laat vastleggen om het vastleggen. Altklube biedt een reeks aan modules die commissies ondersteunt in het uitvoeren van hun vrijwilligerstaken.

Lees verder voor meer details.

Trainers ondersteuning

Van het verspreiden van de rode draad over alle trainers, tot het eenvoudig samenstellen van een team of persoonlijk ontwikkelingsplan. Beoordelen. Wedstrijdschema’s met teamopstelling, rijschema’s en mailing naar ouders. Altklube ondersteunt het allemaal!

Lees verder voor meer details.

Ledenadministratie

Met de Altklube ledenadministratie beschikt de vereniging niet alleen over een module die de gegevens van leden registreert. Door de module te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld de activiteiten module kunnen leden zich via de ledenpagina inschrijven voor activiteiten. In combinatie met de Penningmeester 2.0 module kunnen leden declaraties indienen via Altklube of kan de contributie automatisch worden verwerkt, al dan niet via automatische incasso.

Lees verder voor meer details.

Altklube ondersteunt uw club of vereniging. Demo aanvragen?